Vùng có lực lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật thấp nhất:

A.

Đồng bằng sông Hồng.

B.

Bắc Trung Bộ.

C.

Đông Nam Bộ

D.

Đồng bằng sông cửu Long

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đồng bằng sông cửu Long

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...