Vùng có lực lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật nhiều nhất:

A.

Đồng bằng sông Hồng

B.

Bắc Trung Bộ.

C.

Đông Nam Bộ.

D.

Đồng bằng sông cửu Long

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...