Vùng chuyên canh cây công nghiệp tập trung lớn nhất ở nước ta hiện nay thuộc khu vực:

A.

Tây Nguyên.

B.

Đông Nam Bộ.

C.

Trung du miền núi Bắc Bộ.

D.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đông Nam Bộ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...