Vùng chuyên canh cây công nghiệp tập trung lớn nhất ở nước ta hiện nay thuộc khu vực:

A.

Tây Nguyên.

B.

Đông Nam Bộ.

C.

Trung du miền núi Bắc Bộ.

D.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...