Vùng chịu ảnh hưởng của bão nhiều nhất ở nước ta là

A.

Đồng bằng sông Hồng.

B.

Tây Nguyên.

C.

Ven biển miền Trung

D.

Đồng bằng sông cửu Long

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ven biển miền Trung

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...