Vùng biển mà Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế,  nhưng vẫn để các nước khác đặt ống dẫn dầu, cáp ngầm, tàu, thuyền, máy bay các nước tự do đi lại theo công ưổc quốc tế là vùng, có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở là vùng

A.

lãnh hải.

B.

vùng tiếp giáp lãnh hải.

C.

vùng đặc quyền kinh tế.

D.

thềm lục địa

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

vùng đặc quyền kinh tế.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...