Vôn kế dùng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm trong mạch điện. Thông tin nào sau đây bạn cho là đúng ?

A.

Vôn kế phải mắc song song với mạch điện và phải có điện trở trong nhỏ.

B.

Vôn kế phải mắc nối tiếp với mạch điện và phải có điện trở trong nhỏ.

C.

Vôn kế phải mắc nối tiếp với mạch điện và phải có điện trở trong lớn.

D.

Vôn kế phải mắc song song với mạch điện và phải có điện trở trong lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vôn kế phải mắc song song với mạch điện và phải có điện trở trong lớn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...