Vốn gen của quần thể trở nên đa dạng sẽ không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

A.

Sự giao phối ngẫu nhiên và tự do.

B.

Sự xuất hiện các đột biến trội.

C.

Sự xuất hiện các đột biến lặn.

D.

Các cơ chế cách li.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các cơ chế cách li.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...