Với y=cos2π3+2x thì phương trình y'=0 có nghiệm là:

A.

x=-π3+kπ2.

B.

x=-π3+kπ.

C.

x=π3+kπ2.

D.

x=-π3+k2π.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...