với x ∈ N. Giá trị của I0 + I1 là?

A.

0

B.

1

C.

2

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...