Với ${{\varepsilon }_{1}},\,{{\varepsilon }_{2}},\,{{\varepsilon }_{3}}$ lần lượt là năng lượng của photon ứng với các bức xạ màu vàng, bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì

A. ${{\varepsilon }_{3}}>{{\varepsilon }_{1}}>\,{{\varepsilon }_{2}}.$
B. ${{\varepsilon }_{1}}>{{\varepsilon }_{2}}>\,{{\varepsilon }_{3}}.$
C. ${{\varepsilon }_{2}}>{{\varepsilon }_{3}}>\,{{\varepsilon }_{1}}.$
D. ${{\varepsilon }_{2}}>{{\varepsilon }_{1}}>\,{{\varepsilon }_{3}}.$
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...