Với trận đánh quyết định nào làm cho toàn bộ quân Anh phải đầu hàng?

A.

Chiến thắng Bô-xtơn

B.

Chiến thắng Xa-ra-tô-ga

C.

Chiến thắng I-oóc-tao

D.

Trận đánh ở Oa-sinh-tơn

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...