Với trận đánh quyết định nào làm cho toàn bộ quân Anh phải đầu hàng?

A.

Chiến thắng Bô-xtơn

B.

Chiến thắng Xa-ra-tô-ga

C.

Chiến thắng I-oóc-tao

D.

Trận đánh ở Oa-sinh-tơn

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chiến thắng I-oóc-tao

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...