Với tốc độ tăng dân số hiện nay, mỗi năm dân số nước ta tăng trung bình khoảng

A.

gần 1 triệu người.

B.

từ 1,1 - 1,3 triệu người.

C.

từ 1,5 - 2 triệu người.

D.

hơn 1 triệu người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

gần 1 triệu người.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...