Với tốc độ tăng dân số hiện nay, mỗi năm dân số nước ta tăng trung bình khoảng

A.

gần 1 triệu người.

B.

từ 1,1 - 1,3 triệu người.

C.

từ 1,5 - 2 triệu người.

D.

hơn 1 triệu người.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...