Với img1 thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức bậc nhấtimg2 luôn âm.

A.

img1 hay img2.

B.

img1 hay img2.

C.

img1 hay img2.

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:         Ta có img1img2. Đặt img3 , bpt trở thành img4 . Cho img5 . Cho img6 . Bảng xét dấu D:\Toán 10\Đại Số. Trắc Nghiệm\Dự án. Đại số 10\Chương 4. Đại số\4.3.36.png  Căn cứ bảng xét dấu ta đượcimg8 hay img9.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...