Với T là chu ki bán rã, X là hằng số phóng xạ của một chất phóng xạ. Coi ln 2 = 0,693, mối liên hệ giữa T và X là:

A.

T = .

B.

T =.

C.

T =.

D.

λ = T ln 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

T = .

Ta có: λ =

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...