Với mỗi phản ứng chuẩn axit- bazơ ,người ta chọn chỉ thị axit-bazơ có đặc điểm gì :

A.

Màu sắc dạng phân tử và ion khác nhau .

B.

Màu sắc của chất chỉ thị phụ thuộc vào pH

C.

Có khoảng cách pH đổi màu trùng hoặc rất sát với pH của điểm tương đương .

D.

Gây ra những hiện tượng dễ quan sát bằng mắt .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Màu sắc của chất chỉ thị phụ thuộc vào pH

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...