Với img1 là số nguyên dương thỏa mãn img2, số hạng không chứa img3 trong khai triển của biểu thức img4 bằng  

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích:  Ta có: img1 img2 Với img3 thì ta có: img4=img5 Để có số hạng không chứa img6 thì img7. Do đó hệ số của số hạng không chứa img8 trong khai triển là: img9. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...