Với k  Z, độ lệch pha giữa hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau là:

A.

Δφ = (2k + 1).

B.

Δϕ = (2k + 1)π.

C.

Δφ = (2k + 1).

D.

Δϕ =k2π.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Δϕ = (2k + 1)π.

Với k  z, độ lệch pha giữa hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau là Δϕ = (2k + 1)π.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...