Với k  Z, độ lệch pha giữa hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau là:

A.

Δφ = (2k + 1).

B.

Δϕ = (2k + 1)π.

C.

Δφ = (2k + 1).

D.

Δϕ =k2π.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Δϕ = (2k + 1)π.

Với k  z, độ lệch pha giữa hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau là Δϕ = (2k + 1)π.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...