Với hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang của nước ta đã

A. tạo điều kiện cho tính biển xâm nhập sâu vào đất liền
B. tạo ra sự phân hóa rõ rệt về thiên nhiên từ Đông sang Tây
C. làm cho thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo độ cao địa hình
D. làm cho thiên nhiên từ Bắc vào Nam của nước ta khá đồng nhất
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề ôn luyện THPT Quốc gia môn Địa lý - cungthi.vn - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...