Với hàm số y=-2x4+3x3-x+2 thì y' là 

A.

-8x2+9x-1.

B.

-16x3+9x-1.

C.

-8x3+9x2-1.

D.

-18x3+9x2-1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

-8x3+9x2-1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...