Với giá trị nào của img1 thì phương trình img2có hai nghiệm thực phân biệt.  

A.

img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: img1(*)img2img3 PT (*) có hai nghiệm phân biệt img4img5 .

Vậy đáp án A là đáp án chính xác.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...