Với giá trị nào của img1 thì phương trình img2 có hai nghiệm img3, img4 thỏa mãn img5?

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Phương img1 có hai nghiệm img2, img3 khi và chỉ khi img4img5img6img7. Theo định lí Vi-et ta có:img8, img9. Theo đề ta có: img10img11img12img13. Vậy img14 là giá trị cần tìm

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...