Với giá trị nào của m thì đồ thị (H) :  không có đường tiệm cận đứng?

 

A.

m = 2; m = 3

B.

m = 0; m = 1

C.

m = 0; m = -1

D.

m ∈ Ø

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

m = 0; m = 1

Đồ thị (H) :  

không có đường tiệm cận đứng với điều kiện: 2m2 - 2m = 0 ⇔ m = 0 hoặc m = 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...