Với giá trị nào của m thì đồ thị (H) :  không có đường tiệm cận đứng?

 

A.

m = 2; m = 3

B.

m = 0; m = 1

C.

m = 0; m = -1

D.

m ∈ Ø

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...