Với giá trị nào của m thì đường tiệm cận xiên của đồ thị (H) : 

 tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 8 (đơn vị diện tích (đvdt))?

A.

m = -4; m = 4

B.

m = 0; m = 3

C.

m = 3; m = -5

D.

m = 5; m = -3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

m = 3; m = -5

Đồ thị (H) : .

Với m ≠ 0, (H) có đường tiệm cận xiên (d) : y = x + m + 1.

(d) cắt trục hoành tại A có yA = 0, xA = -m - 1 ; (d) cắt trục tung tại B có xB = 0, yB = m + 1.

(d) tạo với hai trục tọa độ tam giác OAB (m ≠ -1) có diện tích bằng 8 thì:Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...