Với giá trị nào của m thì đồ thị (C) :  cắt trục hoành tại hai điểm và hai tiếp tuyến tại hai

điểm đó vuông góc nhau ?

A.

m = 0

B.

m = 5

C.

m = 1

D.

m = 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 m = 5

(C) cắt trục hoành tại điểm x0 có:

 
Hệ số góc của tiếp tuyến tại x0 là:

Để đồ thị (C) :  cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ x1, x2 và hai tiếp tuyến tại

hai điểm đó vuông góc với nhau thì:

( x1, x2 là hai nghiệm khác -m của phương trình x2 - 2mx + m = 0).

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...