Với giá trị nào của m thì đồ thị (C) :  cắt trục hoành tại hai điểm và hai tiếp tuyến tại hai

điểm đó vuông góc nhau ?

A.

m = 0

B.

m = 5

C.

m = 1

D.

m = 3

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...