Với giá trị nào của a thì  

A.

a = 1

B.

a = 2

C.

a = 0

D.

a = 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

a = 2

Ta có (1) ⇔ 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...