Với f(x)=x2-1x2+1 tập nghiệm của pt f'(x)=0 là:

A.

.

B.

R.

C.

{0}.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

{0}.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...