Với điều kiện nào sau đây thì phơi quần áo ướt sẽ chắc chắn mau khô?

A.

Nhiệt độ không khí cao.

B.

Độ ẩm tuyệt đối của không khí thấp.

C.

Độ ẩm tương đối của không khí thấp.

D.

Áp suất hơi bão hòa của nước thấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Độ ẩm tương đối của không khí thấp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...