Với Chiến lược Chiến tranh cục bộ,quân đội Mĩ,quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn lúc cao nhất là khoảng bao nhiêu quân

A.

Gần 2 triệu quân

B.

Gần 1,5 triệu quân

C.

Gần 1 triệu quân

D.

Gần 1,7 triệu quân

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...