Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, f là tần số, λ là bước sóng ánh sáng, h là hằng số Plăng, phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng (thuyết phôtôn ánh sáng)?

A.

Mỗi một lượng tử ánh sáng mang năng lượng xác định có giá trị e = hf.

B.

Mỗi một lượng tử ánh sáng mang năng lượng xác định có giá trị ε = h.

C.

Vận tốc của phôtôn trong chân không là c = 3.108 (m/s).

D.

Chùm ánh sáng là một chùm hạt, mỗi hạt gọi là một phôtôn (lượng tử ánh sáng).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mỗi một lượng tử ánh sáng mang năng lượng xác định có giá trị ε = h.

Câu này sai vì mỗi một lượng tử ảnh sáng mang năng lượng xác định có giá trị ε = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...