Với bản Hiến pháp mới, Thiên hoàng Nhật Bản có vai trò như thế nào trong chế độ chính trị?

A.

Nắm quyền lãnh đạo về chính trị và kinh tế.

B.

Nắm quyền lực tối thượng.

C.

Giữ vai trò tượng trưng cho hòa bình và quyền con người.

D.

Bị xóa bỏ hoàn toàn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Giữ vai trò tượng trưng cho hòa bình và quyền con người.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...