Với ba điểm A, B, C phân biệt, số vectơ không bằng nhau là: Kết quả đúng là

A.

3

B.

4

C.

6

D.

7

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...