Với 443 triệu ha đất nông nghiệp, Hoa Kì có diện tích đất nông nghiệp

A.

đứng đầu thế giới

B.

đứng thứ hai thế giới

C.

đứng thứ ba thế giới

D.

đứng thứ tư thế giới

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

đứng đầu thế giới

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...