Vỏ kitin (bộ xương ngoài của 1 số động vật: tôm, cua, côn trùng, giáp xác...) là 1 loại đường đa mà đơn phân là glucôzơ được liên kết với nhóm

A.

saccarôzơ.

B.

fructôzơ.

C.

N-axêtylglucôzamin.

D.

galactôzơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

N-axêtylglucôzamin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...