Vợ chồng A Phủ được in trong tập truyện nào?

A.

Nhà nghèo

B.

Miền Tây

C.

Truyện Tây Bắc

D.

Cát bụi chân ai

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...