Vợ chồng A Phủ được in trong tập truyện nào?

A.

Nhà nghèo

B.

Miền Tây

C.

Truyện Tây Bắc

D.

Cát bụi chân ai

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Truyện Tây Bắc

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...