Vỏ capsit của virut được cấu tạo bằng chất

A.

axit đêôxiribônuclêic.

B.

axit ribônuclêic.

C.

prôtêin.

D.

axit photphoric.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Prôtêin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...