Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?

A.

ở Việt Nam có trữ lượng than lớn

B.

Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc

C.

Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc

D.

Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...