Vì sao công bằng xã hội trong giáo dục là vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta?

A.

Đảm bảo nghĩa vụ của công dân.

B.

Tạo điều kiện để mọi người có cơ hội học tập và phát huy tài năng.

C.

Đảm bảo quyền của công dân.

D.

Để công dân nâng cao nhận thức.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Vì vậy đáp án đúng là "tạo điều kiện để mọi người có cơ hội học tập và phát huy tài năng".

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...