Virut độc là

A.

virut nhân lên làm tan tế bào.

B.

virut có axit nuclêic không nhân lên mà cài xen vào nhiễm sắc thể của tế bào chủ và tế bào này vẫn sinh trưởng bình thường.

C.

virut lây truyền qua đường máu, tình dục.

D.

virut lây truyền qua đường tiêu hoá, hô hấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Virut nhân lên làm tan tế bào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...