Virut có kích thước trung bình

A.

10 - 100 nm.

B.

10 - 100 .

C.

10 - 100 micromet.

D.

10 - 100 mm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...