Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số img1 tại điểm có hoành độ bằng 2?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  img1     Ta có img2 và img3. Do đó PTTT cần tìm là: img4   

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...