Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của ASEAN? Vào ngày, tháng, năm nào?

A. Thành viên thứ 6, ngày 28/7/1995.
B. Thành viên thứ 8, ngày 28/7/1997.
C. Thành viên thứ 7, ngày 28/7/1997.
D. Thành viên thứ 7, ngày 28/7/1995.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Việt Nam là thành viên thứ 7 của ASEAN, gia nhập ASEAN ngày 28 tháng 7 năm 1995

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPT QG Môn Địa Lý - Năm học 2017-2018 - THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc - Lần 1 - có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...