Việt Nam là quốc gia có:

A. Có một tôn giáo hoạt động
B. Đa tôn giáo
C. Không có tôn giáo nào hoạt động
D. Chỉ có Đạo Phật và Thiên Chúa giáo
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

40 câu hỏi trắc nghiệm Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo - GDCD lớp 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...