Việt Nam có đường biên giới đất liền chung với các nước

A.

Thái Lan, Lào, Campuchia

B.

Lào, Campuchia, Trung Quốc.

C.

Lào, Trung Quốc, Thái Lan.

D.

Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...