Việt Nam có đường biên giới đất liền chung với các nước

A.

Thái Lan, Lào, Campuchia

B.

Lào, Campuchia, Trung Quốc.

C.

Lào, Trung Quốc, Thái Lan.

D.

Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Lào, Campuchia, Trung Quốc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...