Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

A.

52

B.

54

C.

63

D.

64

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...