Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào thời gian nào?

A.

11/2006.

B.

7/2006.

C.

11/2007

D.

1/2007

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...