Việc Mỹ tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược Việt Nam đánh dấu sự thất bại của chiến lược chiến tranh nào?

A.

Đông Dương hóa chiến tranh.

B.

Chiến tranh cục bộ.

C.

Việt Nam hóa chiến tranh.

D.

Chiến tranh đặc biệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cách giải: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân năm 1968 đã buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược, tức thừa nhận sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.  Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...