Việc làm nào dưới đây nhằm thực hiện chính sách văn hóa?

A.

Cải tiến máy móc sản xuất.        

B.

Chủ động tìm kiếm thị trường.

C.

Phòng chống bạo lực gia đình.        

D.

Lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Việc làm nào dưới đây nhằm thực hiện chính sách văn hóa: Lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật.

Vì vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...