Việc khai thác dầu khí tạo thuận lợi cho Đông Nam Bộ phát triển mạnh ngành công nghiệp nào?

A.

Dệt và thực phẩm.

B.

Luyện kim và du lịch.

C.

Năng lượng, cơ khí, hóa chất.

D.

Giao thông và dược phẩm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...