Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sẽ có tác động

A.

Tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.

B.

Dễ thực hiện cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá.

C.

Nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

D.

Khai thác tốt tiềm năng về đất đai, khí hậu của mỗi vùng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...